За нас


Мария Славова

е професор по административно право и административен процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, доктор по право, адвокат от Софийската адвокатска колегия. Национален координатор за България в програмата „СИГМА” на ОИСР, Париж, Франция, експерт към Народното събрание, Министерския съвет и Столичния общински съвет.

 

Явор Михайлов

е завършил право и библиотечно-информационни науки в СУ „Св. Климент Охридски“. Библиограф-информатор в Библиотеката на Юридическия факултет на Алма матер, завеждащ прав- ната редакция и главен редактор в издателство „Сиела“, директор на Юридическата библиотека на СУ „Св. Климент Охридски“, автор на сборници със съдебна практика, съавтор на алманах с биографични и библиографски данни на преподаватели в ЮФ и на отделни библиографии.

 

Петър Бучков

е съдебен репортер и журналист, член на СБЖ, носител на Голямата награда на сп. „Общество и право“ за 1990 г. Съавтор на „Корупционната България“, том I (2016 г.), по проекта „Корупцията на прехода“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Главен редактор на „Новата реалност“ и кореспондент на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

 

Саша Попова

професионален редактор и преводач на научна, научнопопулярна и художествена литература. Работила за издателство „Просвета“, „София прес“, „Кибеа“, „Кръгозор“, „Бард“, „Прозорец”, Издателския център на парламента, Военно издателство, „Сиела“, „Правен свят“, „Изток-Запад”, по проекти на Европейския парламент и Европейската комисия в София.

 

РЕДКОЛЕГИЯ:

Мария Славова

главен редактор

Явор Михайлов

заместник главен редактор

 

ЧЛЕНОВЕ:

Владко Мурдаров

Sam Jacobson

 

Петър Бучков

отговорен редактор

Саша Попова

редактор

Делян Славов

дизайн

Тони Шаварш

фотография

Калина Даскалова

превод

Теофана Гошева-Стойнова

превод

 

 

КОНСУЛТАНТИ:

Ренета Инджова

Димитър Луджев

Димитър Гочев

Марияна Кънчева

Михаил Екимджиев

Христо Бойчев

Евгения Живкова

Тома Томов

Красимир Райдовски

 

КОНЦЕПЦИЯ:

академично, илюстровано, двуезично месечно правно списание, финансирано от Фондация „RALIUM“

Review of Attorney Legal Issues and Universal Methodology - „RALIUM“