The anti-racism commission publishes its annual report

  A strong surge of nationalistic populism, continued efforts to integrate migrants, and the response of European states to the continued Islamist terror attacks that struck Europe in 2016 were t...

Прочети цялата
Protection of national minority rights inconsistent in Austria, say Council of Europe experts

  An opinion published today by the Council of Europe’s Advisory Committee to the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) says that little has changed since 20...

Прочети цялата
Продажбата на мултимедиен плейър, който позволява лесно и безплатно ...

Продажбата на мултимедиен плейър, който позволява лесно и безплатно да се гледат на телевизора незаконно разпространявани в интернет филми, може да представлява нарушение на авторското право Временно...

Прочети цялата
Според генералния адвокат Wahl клауза по договор за кредит...

Според генералния адвокат Wahl клауза по договор за кредит, която предвижда погасяване на сумата по заем в чуждестранната валута, в която същият е бил предоставен, не съставлява непременно неравноправ...

Прочети цялата
Journalists: Their freedom is our freedom

Journalists under pressure...

Прочети цялата
Конвенция на ООН за правата на детето

  На 20 ноември 2014 г. се отбелязват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. По този повод представяме настоящото издание, съдържащо пълните текстове на Конвенцията, ...

Прочети цялата
Александър Корнезов - новият български съдия в Общия съд на Европейския съюз

  Българинът Александър Корнезов на 38-годишна възраст е най-младият магистрат в сегашния състав на Съда на Европейския съюз (СЕС) – институцията, която в правните среди на Стария континент...

Прочети цялата