Мануел Гутан – юристът със свободен дух и категорични принципи

Мануел Гутан – юристът със свободен дух и категорични принципи

  Запознах се с Мануел Гутан при посещението му в България през април 2017 г. за участие в организираната от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ конференция по програма „Еразъм+“1 на тема „Глобалният конституционализъм и неговите предизвикателства към Вестфалското конституцион-но право2 “. Темата на конференцията звучеше екзотично за по-голямата част от родната правна общност и, за съжаление, събитието не беше достатъчно посетено от студенти, преподаватели и граждани, въпреки участието на бележити съвременни юристи. На конференцията Мануел Гутан изнесе основен доклад, в съавторство с преподавателя от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ Мартин Белов, на тема „Дискурси на правната традиция и конституционната идентичност“, който предопредели последвалата дискусия. Мануел Гутан изнесе и поредица от лекции в рамките на конференцията, посветени на предизвикателствата на румънския модерен конституционализъм към съвременния румънския конституционализъм...

ПРОДЪЛЖЕНИЕТО В БРОЙ 6...